کودکان دبستانی
کودکان با مشکلات یادگیری عموماً در انجام تکالیف و رسیدن به اهداف خود با ضعف‌هایی روبرو هستند. این کودکان عملکرد ضعیف‌تری [...]
0

بالا

X