سایت پیشتاز شو متعلق به شرکت برنا فراگیر پیشتاز با مدیریت لیلا برومندنیا با ۱۱سال سابقه ی تدریس درابتدایی و دوسال تحقیق در زمینه ی رفع اختلالات یادگیری می باشد

مطالب این سایت با کمک متخصصان به نام کشورمان مانند دکترعلیرضا تبریزی مشاور روانشناس در زمینه کوذک و اختلالات یادگیری و همچنین رضا ایازی

کاردرمانگر

کارشناس ارشد کاردرمانی
هفت سابقه سال کار بالینی
توانبخشی عصبی عضلانی، جسمی و حرکتی کودکان و بزرگسالان، تعادل، سالمندان
فلج مغزی، سکته مغزی، پارکیسنون، ام اس، ضربه مغزی

وهمچنین سمیرا رجائی

کاردرمانگر

کارشناس ارشد کاردرمانی
سه سال سابقه کار بالینی
توانبخشی شناختی، اختلالات یادگیری، اختلالات ادراکی حرکتی، اختلالات حسی
اتیسم، بیش فعالی، عقب ماندگی ذهنی

بررسی می شود